všetky novinkyNovinky
Odborné semináre

Aktuálne

SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2016 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva

Termín: 4.10.2016

Prednášajúci: Slovenská republika: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko, s.r.o., člen metodicko-legislatívnej ko...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04  Bratislava

Stála prevádzkareň aj podľa záverov 7 projektu OECD BEPS a iné dôležité zmeny v medzinárodnom zdaňovaní po 1.1.2016

Termín: 6.10.2016

Prednášajúci: Ing. Dana Slivková, PhD. - vedúca Oddelenia medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe (prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve od 1.1.2016)

Termín: 13.10.2016

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Tovarové transakcie z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

Termín: 19.10.2016

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Zmeny v colných predpisoch po 1.5.2016

Termín: 20.10.2016

Prednášajúci: Ing. mjr. Ján Prokop - Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Všetko o zamestnaneckých benefitoch zamestnancov a štatutárov

Termín: 24.10.2016

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: 26.-27.10.2016

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov

Termín: 4.11.2016

Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD. - daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka me...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky

Termín: 10.11.2016

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Vybrané problémy DPH v praxi

Termín: 15.11.2016

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Daňové konanie a daňová kontrola, novela Daňového poriadku od 1.1.2017

Termín: 25.11.2016

Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD. - daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka meto...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poskytnutie služieb z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

Termín: 30.11.2016

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Novinky v DPH od 31.12.2016 a 1.1.2017 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Termín: 1.12.2016

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2016 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2017

Termín: 2.12.2016

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016

Termín: 6.12.2016

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Twin City, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Daň z nehnuteľností pre právnické osoby

Termín: 8.12.2016

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2016

Termín: 12.12.2016

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Legislatívne zmeny daňových zákonov od 1.1.2017 (DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok)

Termín: 13.12.2016

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: Bratislava

Vybrané problémové oblasti zákona o dani z motorových vozidiel + daňové priznanie

Termín: 12.1.2017

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2016

Termín: 26.1.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Termín: 14.2.2017

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Inteligentné meracie systémy v praxi

Termín: 2. polrok 2016

Prednášajúci: Zástupcovia spoločnosti sféra, a.s., ďalší oslovení prednášajúci

Miesto konania:

Prehľad energetickej legislatívy

Termín: 2. polrok 2016

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.

Miesto konania: Bratislavasfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky