all newsNews
Odborné semináre

Aktuálne

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov

Termín: 23.5.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve – zmeny platné od 1.1.2018

Termín: 28.5.2018

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor) - audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru - komplexný pohľad

Termín: 5.6.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Termín: 5. - 6.6.2018

Prednášajúci: Ing. Marcela Prajová - Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjm...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p. - vybrané časti zákona súvisiace s daňovou kontrolou a zmeny platné od 1.1.2018

Termín: 7.6.2018

Prednášajúci: Ing. Božena Jurčíková - Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov a Ministerstva financií SR; začínala ako kontrolór vybraných daňových s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Podnikové kombinácie

Termín: 7.6.2018

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor) - audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: 12. - 13.6.2018

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Vybrané problematické okruhy zdaňovania FO a PO daňou z príjmov v roku 2018

Termín: 14.6.2018

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Kybernetická bezpečnosť v energetike

Termín: 19.6.2018

Prednášajúci: MGR. ING. Martin Konvit - advokátsky koncipient, SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Vlastné imanie obchodných spoločností

Termín: 20.6.2018

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR 

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

PRAKTICKÝ WORKSHOP – Zásady kvalitného webu a jeho propagácie pre podnikateľov

Termín: 21.6.2018

Prednášajúci: Simona Kubán   - podniká v oblasti digitálneho marketingu a je spolumajiteľkou renomovanej digitálnej agentúry SCR interactive, ktorá...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018

Termín: 26.6.2018

Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková - dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka prá...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Verejné obstarávanie z pohľadu dodávateľa elektriny a plynu

Termín: 27.6.2018

Prednášajúci: Ing. Helena Polónyi - odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami pre oblasti verejné obstarávanie, systém manažérstva kvality, bezpečnosť i...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Schválená reforma OZE a KVET v praxi

Termín: jeseň 2018

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák - Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu v ob...

Miesto konania: Bratislavasfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK