všetky novinkyNovinky


Daň z pridanej hodnoty

  • Úplné znenie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákonov č. 350/2004 Z. z., 651/2004 Z. z., 340/2005 Z. z., 523/2005 Z. z., 656/2006 Z. z., 215/2007 Z. z., 593/2007 Z. z., 378/2008, 465/2008 Z. z., 83/2009 Z. z., 258/2009 Z. z., 471/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 83/2010 Z. z., 490/2010 Z. z., 331/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 246/2012 Z. z., 440/2012 Z. z., 360/2013 Z. z., 218/2014 Z. z., 268/2015 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.1.2016, okrem bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1.4.2016), 360/2015 Z. z., 297/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 31.12.2016 a 1.1.2017),298/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.1.2017)
  • Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie.
  • K smernici Rady Európskej únie 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty bolo 15. marca 2011 vydané Vykonávacie Nariadenie Rady Európskej únie č. 288/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Nariadenie je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ od 1. júla 2011.
  • Smernica Rady 2009/162/EÚ zo 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
  • Smernica Rady 2009/69/ES zo 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom.
  • Smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva.
  • Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte.
  • Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb.


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky