všetky novinkyNovinky


Mzdy a personalistika

  • Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., 408/2002 Z. z., 413/2002 Z. z., 210/2003 Z. z., 461/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 82/2005 Z. z., 131/2005 Z. z., 244/2005 Z. z., 570/2005 Z. z., 124/2006 Z. z., 231/2006 Z. z., 348/2007 Z. z., 200/2008 Z. z., 460/2008 Z. z., 49/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 574/2009 Z. z., 543/2010 Z. z., 48/2011 Z. z., 257/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 512/2011 Z. z., 251/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 361/2012 Z. z., Nález Ústavného súdu 233/2013 Z. z., 58/2014 Z. z., 103/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 307/2014 Z. z., 14/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 351/2015 (nadobúda účinnosť 18.6.2016), 378/2015 Z. z., 440/2015 Z. z. (nadobúda účinnosť 2.1.2016)
  • Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 461/2003 Z. z., 551/2003 Z. z., 600/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 461/2003 Z. z., 365/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 82/2005 Z. z., 244/2005 Z. z., 244/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 584/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 584/2005 Z. z., 460/2006 Z. z., 310/2006 Z. z., 529/2006 Z. z., 566/2006 Z. z., 592/2006 Z. z., 677/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 310/2006 Z. z., 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 204/2008 Z. z., 434/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 659/2007 Z. z., 449/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 200/2009 Z. z., 599/2008 Z. z., 285/2009 Z. z., 449/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 571/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 151/2010 Z. z., 52/2010 Z. z. , 403/2010 Z. z., 572/2009 Z. z., 543/2010 Z. z., 125/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 334/2011 Z. z., 348/2011 Z. z., 521/2011 Z.z., 69/2012 Z. z., 252/2012 Z. z. (body, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.8.2016), 413/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 183/2014 Z. z., 195/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 240/2014 Z. z., 298/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 32/2015 Z. z. (nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších volieb do NR SR), 61/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 112/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 336/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 407/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 285/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 30.10.2016 okrem bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2017), 310/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.1.2017)
  • Úplné znenie zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 718/2004 Z. z., 305/2005 Z. z., 352/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 358/2007 Z. z., 518/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 533/2009 Z. z., 121/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 151/2010 Z. z., 499/2010 Z. z., 133/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 395/2012 Z. z., 421/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z, 220/2013 Z. z., 338/2013 Z. z. , 463/2013 Z. z., 364/2014 Z. z., 77/2015 Z. z. (body, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.5.2017, 1.6.2017, 1.1.2018), 148/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 265/2015 Z .z., 336/2015 Z. z.,378/2015 Z. z., 428/2015 Z. z., 429/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 167/2016 Z. z., 286/2016 Z. z.
  • Úplné znenie zákona č. 40/2009 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona c. 530/2004 Z. z., 81/2005 Z. z., 312/2005 Z. z., 348/2007 Z. z., 475/2008 Z. z., 151/2010 Z. z., 548/2010 Z. z., 503/2011 Z. z., 14/2015 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.3.2015)
  • Úplné znenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.  daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákonov č. 280/1995 Z. z., 375/1996 Z. z., 366/1999 Z. z., 313/2005 Z. z., 591/2007 Z. z., 474/2008 Z. z.
  • Úplné znenie zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca znení zákonov č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 543/2010 Z. z., 413/2012 Z. z., 338/2013 Z. z., 285/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.1.2017)
  • Úplné znenie zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení zákonov č. 532/2007 Z. z., 554/2008 Z. z., 180/2011 Z. z., 388/2011 Z. z., 468/2011 Z. z., 433/2013 Z. z., 125/2016 Z. z.
  • Úplné znenie zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákonov č. 354/2008 Z. z., 460/2008 Z. z., 361/2012 Z. z.


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky