all newsNews


Novela Zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.7.2009


7/1/2009

Dňa 1. júla 2009 nadobúda účinnosť novela Zákona o DPH, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov v čiastke 89 pod číslom 258/2009 Z.z. v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úplné znenie Zákona o DPH so zapracovanou novelou nájdete na našej stránke v sekcii Legislatíva. Aktuálne zmeny sú vyznačené žltou farbou.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK