all newsNews


Aktuálne znenia zákonov


3/2/2012

Len účastníci našich seminárov získajú okrem bohatých tlačených materiálov aj CD, na ktorom nájdu úplné znenia zákonov súvisiacich s problematikou daní a účtovníctva v aktuálnom znení

Novelou 69/2012 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2012 boli zmenené zákony: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Aktuálne znenia aj týchto zákonov nájdete len u nás.

Aktuálna ponuka seminárov TUsfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK