all newsNews


Novela zákona o DPH č. 246/2012 Z. z.


8/22/2012

Dňa 22.8. vyšla v zbierke zákonov novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela (zákon č. 246/2012 Z. z.) obsahuje opatrenia týkajúce sa boja proti daňovým podvodom, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.10.2012, a nové fakturačné pravidlá, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2013. Seminár na túto aktuálnu tému bude 21.9.2012. Program a prihlášku nájdete TU.

Súčasťou materiálov bude úplné znenie Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. so zapracovanou novelou č. 246/2012 Z. z. Zmeny platné od 1.10.2012 a od 1.1.2013 budú zvýraznené.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK