all newsNews


Seminár Účtovná závierka - zmena termínu


11/13/2013

Seminár Účtovná závierka 2013 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov) s Ing. Máriou Horváthovou sme presunuli z 13.12.2013 na nový termín 19.12.2013. Podrobný program a prihlášku nájdete TU.

 

Účtovná závierka 2013 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov)
Termín: 19.12.2013
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR
Program:

  • Zmeny v právnych predpisov upravujúcich účtovnú závierku k  31.12. 2013.
  • Povinnosti účtovných jednotiek pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky.
  • Závierkové účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky, upozornenie na najdôležitejšie účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky. Nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie rezerv, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, povinnosť účtovať odloženú daň, najčastejšie dočasné rozdiely.
  • Účtovanie opravy chýb minulých období.
  • Najčastejšie chyby  v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. K poznámkam ako súčasti účtovnej závierky.
  • Nový spôsob predkladania  účtovnej závierky za rok 2013 a Register účtovných závierok.
  • Vznik mikro účtovnej jednotky, jej povinnosti pri účtovaní a zostavovaní účtovnej závierky.
  • Diskusia


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK