all newsNews


Kompletný výklad energetickej legislatívy


6/11/2014

Na júl sme pre Vás pripravili jedinečný dvojdňový seminár s názvom Kompletný výklad energetickej legislatívy. Prednášať bude JUDr. Rastislav Hanulák zo spoločnosti Capitol Legal Group s.r.o., a mjr. Ing. Andrea Pavileková z Finančného riaditeľstva (Zástupkyňa riaditeľa odboru spotrebných daní a vedúca oddelenia spotrebnej dane sekcie colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.)

Termín: 24.-25.7.2014
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Témy seminára:

  • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
  • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
  • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
  • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
  • Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Prihlášku a podrobnejšie informácie nájdete TUsfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK