all newsNews


Dnes vyšla v Zbierke zákonov SR novela zákona o dani z príjmov


12/1/2014

Novela zákona o dani z príjmov bola dnes zverejnená v zbierke zákonov SR pod číslom 333/2014 Z. z. Novela prináša zmeny v odpisovaní hmotného majetku či zavedenie limitov na nákup vozidla určeného na podnikanie. Cieľom zmien je konsolidácia verejných financií a boj proti daňovým únikom. Nosnou úpravou je podľa ministerstva financií oblasť odpisovania hmotného majetku. Po novom sa rozširuje aj počet odpisových skupín zo štyroch na šesť.

Seminár s názvom: Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2015
Prednáša: Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR
Termín: 14.1.2014 kliknite TU

Zákon č. 333/2014 Z. z. okrem zákona o dani z príjmov upravuje aj ďalšie zákony, ku ktorým sme pripravili semináre:

  • Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Seminár s názvom: Nové povinnosti týkajúce sa ERP od 1.1.2015
Prednáša: Ing. Petronela Mastihubová
Termín: 4.12.2014 kliknite TU

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Seminár s názvom: Daň z nehnuteľností pre právnické osoby, daňové priznanie + príklad
Prednáša: Ing. Iveta Ištoková, Ministerstvo financií SR
Termín: 15.12.2014 kliknite TU

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Seminár s názvom: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov
Prednáša: Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR
Termín: 17.12.2014 kliknite TU
Termín: 9.1.2015 kliknite TU

sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK