všetky novinkyNovinky


O nás

Spoločnosť sféra, a.s.,vyše dvadsať rokov pôsobí na slovenskom, českom maďarskom a rakúskom trhu. Sme známym dodávateľom informačných systémov, technológií, služieb a odborného poradenstva  slovenskej a českej energetike. Kľúčový dôraz kladieme na poskytovanie profesionálnych komplexných služieb.

Kvalitné služby môžu poskytovať len neustále sa vzdelávajúci pracovníci. Interdisciplinarita je cesta k nášmu úspechu. Skúsenosti oblasti IT, energetiky a vzdelávania sme sa rozhodli zúročiť. Od roku 2006 organizujeme odbornú konferenciu ENERGOFÓRUM®, ktorá si získava z roka na rok väčšiu obľubu. Z potreby vzdelávať zamestnancov v rôznych oblastiach vznikla myšlienka zorganizovať účtovné a daňové semináre. Od roku 2008 sme usporiadali desiatky seminárov. Zúčastnilo sa ich viac ako 10 000 účastníkov.

V súčasnosti pravidelne organizujeme semináre k zákonu o DPH, dani z príjmov, účtovníctvu, Daňovému poriadku, Zákonníku práce, účtovníctvu neziskových organizácií, medzinárodnému zdaňovaniu, transferovému oceňovaniu, daňovej kontrole. Semináre sú organizované formou výkladu alebo prezentovania aktuálnej novely zákona, prípadne sa venujú riešeniu problémov s uplatňovaním daného zákona v praxi. V roku 2011 sme našu ponuku rozšírili o energetické semináre. O témy ako spotrebná daň z elektriny, spotrebná daň zo zemného plynu alebo energetická legislatíva je veľký záujem. Od roku 2014 sme sa začali zaoberať aj problematikou v oblasti tzv. špeciálnych seminárov, kde patrili témy: právny pohľad na vymáhanie pohľadávok a predchádzanie ich vzniku, riadenie pohľadávok z pohľadu daňovej optimalizácie alebo právne a daňové aspekty reklamy. Samozrejmou súčasťou našich seminárov sú taktiež mzdy a personalistika, ktoré našu pestrú ponuku doplnili o témy ako sú: zrážky zo mzdy a exekučné zrážky, cestovné náhrady, vybrané problémové oblasti Zákonníka práce a ich správna aplikácia v praxi, benefity pre zamestnancov z pohľadu daní a odvodov, sociálne a zdravotné poistenie.

Vyznať sa v rozmanitých legislatívnych pravidlách a správne ich aplikovať do praxe je proces časovo i finančne náročný. Legislatíva neustále podlieha zmenám, čo si vyžaduje pravidelné monitorovanie a znalosť aj predošlých predpisov a smerníc. Na každom seminári dostanú účastníci tlačené materiály k preberanej problematike a na energetických seminároch aj materiály v elektronickej forme. Na CD je komplexne spracovaná energetická legislatíva, vyhlášky ÚRSO, prevádzkové poriadky a Európska legislatíva. Keďže dostupnosť úplných znení zákonov je všeobecne spoplatnená služba, aj tu získate viac tým, že úplné znenia od nás dostane ako bonus.

Už od začiatku sme sa snažili aby naše semináre boli kvalitné a preto venujeme veľkú pozornosť výberu lektorov. Zoznam prednášajúcich nájdete TU. Bonus pre našich účastníkov je aj teplý obed a občerstvenie počas celého seminára.


Vzdelávajte sa s nami ...sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria