ensféra, a.s.www.seminare.sfera.skinfo@sfera.skhttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/rss-seminare/RSS SemináreKompletný výklad zákona o DPH (13)Tue, 29 May 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/kompletny-vyklad-zakona-o-dph-13/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/kompletny-vyklad-zakona-o-dph-13/Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmovThu, 17 May 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/nehmotny-majetok-z-pohladu-dane-z-prijmov/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/nehmotny-majetok-z-pohladu-dane-z-prijmov/Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p. - vybrané časti zákona súvisiace s daňovou kontrolou a zmeny platné od 1.1.2018Thu, 10 May 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/vyklad-zakona-c-563-2009-z-z-o-sprave-dani-danovy-poriadok-v-z-n-p-vybrane-casti-zakona-suvisiace-s-danovou-kontrolou-a-zmeny-platne-od-1-1-2018/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/vyklad-zakona-c-563-2009-z-z-o-sprave-dani-danovy-poriadok-v-z-n-p-vybrane-casti-zakona-suvisiace-s-danovou-kontrolou-a-zmeny-platne-od-1-1-2018/IAS/IFRS - všeobecný prehľad + zmeny platné pre rok 2018Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/ias-ifrs-vseobecny-prehlad-plus-zmeny-platne-pre-rok-2018/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/ias-ifrs-vseobecny-prehlad-plus-zmeny-platne-pre-rok-2018/Zmeny zákona o verejnom obstarávaní platné od roku 2017 + praktické príkladyMon, 23 Apr 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zmeny-zakona-o-verejnom-obstaravani-platne-od-roku-2017-plus-prakticke-priklady/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zmeny-zakona-o-verejnom-obstaravani-platne-od-roku-2017-plus-prakticke-priklady/Zmeny v zákonníku práce po 1.5.2018 a benefity zamestnancov z pohľadu dane a odvodovWed, 18 Apr 2018 15:31:54 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zmeny-v-zakonniku-prace-po-1-5-2018-a-benefity-zamestnancov-z-pohladu-dane-a-odvodov/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zmeny-v-zakonniku-prace-po-1-5-2018-a-benefity-zamestnancov-z-pohladu-dane-a-odvodov/Zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisovWed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakon-c-269-2017-z-z-ktorym-sa-meni-a-doplna-zakon-c-106-2004-z-z-o-spotrebnej-dani-z-tabakovych-vyrobkov-v-zneni-neskorsich-predpisov/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakon-c-269-2017-z-z-ktorym-sa-meni-a-doplna-zakon-c-106-2004-z-z-o-spotrebnej-dani-z-tabakovych-vyrobkov-v-zneni-neskorsich-predpisov/Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a jeho zmeny od 1. septembra 2017 a od 1. januára 2018 (1)Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakon-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-a-jeho-zmeny-od-1-septembra-2017-a-od-1-januara-2018-1/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakon-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-a-jeho-zmeny-od-1-septembra-2017-a-od-1-januara-2018-1/Zákonník práce od 1.5.2018 a ďalšie zmeny v mzdovej učtárni v r. 2018Mon, 26 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakonnik-prace-od-1-5-2018-a-dalsie-zmeny-v-mzdovej-uctarni-v-r-2018/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakonnik-prace-od-1-5-2018-a-dalsie-zmeny-v-mzdovej-uctarni-v-r-2018/Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2017Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-2017/http://www.seminare.sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-2017/