all newsNews


Ponuka seminárov

Aktuálne

Majetok - účtovné a daňové odpisovanie

Termín: 30.10.2017

Prednášajúci: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, odborník z praxe

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Registrové právo

Termín: 8.11.2017

Prednášajúci: JUDr. Jaroslav Macek - predseda Okresného súdu Žilina

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zdaňovanie cenných papierov

Termín: 16.11.2017

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR Ing. Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Podnikové kombinácie

Termín: 20.11.2017

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor) - audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných sp...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Mzdové výpočty

Termín: 21.11.2017

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Odložená daň

Termín: 23.11.2017

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor) - audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných s...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Daňový výdavok 2017 v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov

Termín: 27.11.2017

Prednášajúci: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, odborník z praxe

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Strašiak GDPR - pripravení na pokuty?

Termín: 29.11.2017

Prednášajúci: JUDr. Juraj Ondrejka  - pôsobí v advokátskej kancelárii Poláček & Partners. Špecializuje sa na energetiku, právo duševného vlastní...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Dôležité ustanovenia zákona o dani z príjmov plus pripravované legislatívne zmeny zákona

Termín: 30.11.2017

Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a jeho zmeny od 1. septembra 2017 a od 1. januára 2018

Termín: 1.12.2017

Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová - Odbor legislatívy finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenskej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Termín: 4.12.2017

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Novely daňových zákonov od 1.1.2018

Termín: 13.12.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, ...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2017 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2018

Termín: 18.12.2017

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2017 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2018

Termín: 11.1.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Termín: 18.1.2018

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2017 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2018

Termín: 12.2.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK