all newsNews


Odborný účtovno-daňový seminár so zameraním na ukončenie r. 2007 a legislatívne zmeny pre rok 2008

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Odborný účtovno-daňový seminár so zameraním na ukončenie r. 2007 a legislatívne zmeny pre rok 2008
Termín: 9.1.2008
Prednášajúci:
 • Ing. Ľubica Kožíková, Daňové riaditeľstvo SR,
 • Ing. Daniela Miháliková, Daňové riaditeľstvo SR,
 • Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR
Program:

Daň z pridanej hodnoty

 • povinnosti platiteľa DPH z titulu ročného vysporiadania dane
 • zmeny vo vypĺňaní daňového priznania
 • zmeny v Zákone o DPH od 1.1.2008

 

Daň z príjmov právnických osôb

 • úpravy hospodárskeho výsledku na základ dane
 • najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri ukočení roka 2007
 • zmeny v Zákone o dani z príjmov od 1.1.2008

Účtovná závierka a zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva od 1.1.2007

 • prehľad prác pri zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podnikateľov
 • zostavenie účtovnej závierky v nadväznosti na posledné legislatívne zmeny, nové vykazovanie opravných položiek a rezerv
 • predkladanie a schvaľovanie účtovnej závierky, zverejňovanie údajov z účtovnej závierky


Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 43.15
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK