all newsNews


Odborný účtovno-daňový seminár

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Odborný účtovno-daňový seminár
Termín: 25.2.2008
Prednášajúci:
 • Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR,
 • Ing. Daniela Klučková
Program:

Účtovná závierka a zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva od 1.1.2007

 • Prehľad prác pri zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podnikateľov.
 • Zostavenie účtovnej závierky v nadväznosti na posledné legislatívne zmeny, nové vykazovanie opravných položiek a rezerv.
 • Predkladanie a schvaľovanie účtovnej závierky, zverejňovanie údajov z účtovnej závierky.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2007

 • Výsledok hospodárenia pred zdanením.
 • Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (finančný prenájom, kurzové rozdiely, pohľadávky, opravné položky, rezervy, odpisy hmotného majetku, ...).
 • Položky znižujúce výsledok hospodárenia (príjmy oslobodené od dane; príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ...).
 • Položky odpočítateľné od základu dane (daňová strata).
 • Úľavy na dani.
 • Výsledná daň z príjmov právnických osôb.
 • Určenie výšky preddavkov na daň.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK