all newsNews


Daň z pridanej hodnoty

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z pridanej hodnoty
Termín: 9.4.2008
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Kožíková, Daňové riaditeľstvo SR

Program:

Podrobný výklad Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 • Predmet dane, zdaniteľná osoba, registračná povinnosť, zdaniteľné obchody
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku, dovoz tovaru
 • Miesto zdaniteľného obchodu, osoby povinné platiť daň správcovi dane
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Základ dane a sadzba dane, oprava základu dane, prepočet cudzej meny
 • Oslobodenie od dane, trojstranný obchod
 • Odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane
 • Osobitná úprava uplatňovania dane
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň, vedenie záznamov, faktúra, vyhotovenie faktúry, uchovávanie faktúr a iných dokladov
 • Zdaňovacie obdobie, nadmerný odpočet, súhrnný výkaz, zrušenie registrácie
 • Najčastejšie sa vyskytujúce otázky a problémy
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK