all newsNews


Problematika zavedenia eura v oblasti daní a účtovníctva podnikateľov v súvislosti s prechodom na menu euro

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Problematika zavedenia eura v oblasti daní a účtovníctva podnikateľov v súvislosti s prechodom na menu euro
Termín: 26.6.2008
Prednášajúci:

Ing. Božena Jurčíková, Ministerstvo financií SR

Program:
  • Zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike (generálny zákon) - predmet zákona, základné pojmy súvisiace so zavedením eura, základné postupy a opatrenia súvisiace so zavedením eura v SR vo vybraných oblastiach.
  • Komentár k Vyhláške MF SR č. 75/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu, zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.
  • Komentár k materiálu "Informácia v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro na účely daní, poplatkov, colné účely a účtovníctva".
  • Informácia k Vyhláške MH SR č. 97/2008 Z.z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov.
  • Problematika zavedenia eura vo vzťahu k elektronickým registračným pokladniciam (ERP) pred zavedením eura a po zavedení eura.
  • Informácia o pripravovanom návrhu daňových zákonov a zákona o správe daní v súvislosti so zavedením meny euro v SR - eurozákon.
  • Diskusia k otázkam účastníkov (otázky je možné zaslať aj vopred spolu s prihláškou).
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK