all newsNews


Aktualizácia modelovej daňovej zmluvy OECD z príjmov a majetku

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Aktualizácia modelovej daňovej zmluvy OECD z príjmov a majetku
Termín: 6.11.2008
Prednášajúci:

Ing. Zuzana Riháková, daňový poradca, TPA Horwath TAX, k.s.

Program:
  • Oboznámenie so zmenami v rámci rozsiahlej aktualizácie Modelovej daňovej zmluvy OECD (aktualizácia sa týka Komentárov k 17 článkom Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia).
  • Výklad najdôležitejších zmien v aktualizovaných Komentároch k článkom 5 - Stála prevádzkareň, 6 - Príjmy z nehnuteľného majetku, 7- Zisky podniku, 10 - Dividendy, 12 -
  • Licenčné poplatky, 15 - Závislá činnosť, atď.
  • Výklad novovytvoreného Komentára k článku 5 - Stála prevádzkareň týkajúceho sa poskytovania služieb. Po 1krát v histórii sa v Komentári OECD popisujú pravidlá vzniku tzv. "Službovej stálej prevádzkarne".
  • Aplikácia Komentára Modelovej daňovej zmluvy OECD v praxi, porovnanie stavu pred a po aktualizácii - na príkladoch.
  • Diskusia.

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK