all newsNews


Daň z príjmov právnických a fyzických osôb, postup pri prechode na euro z pohľadu dane z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z príjmov právnických a fyzických osôb, postup pri prechode na euro z pohľadu dane z príjmov
Termín: 27.11.2008
Prednášajúci:

Ing. Daniela Miháliková, Daňové riaditeľstvo SR

Program:

Postup pri prechode na euro z pohladu dane z príjmov (Zákon z 28. októbra 2008, ktorým sa menia a doplnajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (Euro zákon), Zákon 659/2007 Z.z. v znp o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Generálny zákon), Vyhláška 75/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepoctu a zaokrúhlovania penažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na úcely úctovníctva, daní a colné úcely).

Vybrané okruhy problémov zákona c. 595/2003 Z.z. v znp. o dani z príjmov:

  • leasing (zmeny v jeho posudzovaní),
  • závislé osoby (odlišnosti v zdanovaní),
  • nezdanitelné casti za rok 2008,
  • návrh na zavedenie zamestnaneckej prémie,
  • zmeny v oslobodených príjmoch,
  • nakladanie s pohladávkami a záväzkami, vplyv na základ dane,
  • tvorba opravných položiek a rezerv a vysporiadanie rozdielov,
  • zmeny v danových a nedanových výdavkoch,
  • úpravy v odpocte danovej straty,
  • platenie a vyberanie dane,

Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK