all newsNews


Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v nadväznosti na prechod na menu euro od 1.1.2009

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v nadväznosti na prechod na menu euro od 1.1.2009
Termín: 10.12.2008
Prednášajúci:
 • Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR,
 • Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR
Program:

Účtovníctvo

 • Právna úprava prechodu na euro, potrebné poznatky v nadväznosti na účtovníctvo podnikateľov.
 • Premena prepočtu majetkových hodnôt, cenných papierov, základného imania zo slovenských korún na euro.
 • Prepočet majetku, záväzkov, opravných položiek, rezerv k 1. januáru 2009 v účtovníctve podnikateľa.
 • Oblasť miezd, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, cestovných náhrad z pohľadu účtovníctva a prechodu na euro.
 • Osobitosti účtovnej závierky k 31. decembru 2008, priebežná účtovná závierka k 31. decembru 2008.

Zákon o dani z príjmov

 • Novela zákona o dani z príjmov v súvislosti s prechodom na euro.
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov platné od roku 2008.
 • Daňové výdavky.
 • Úprava finančného prenájmu z pohľadu ZDP.
 • Osobitosti pri podávaní daňového priznania za rok 2008.
 • Diskusia.

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK