all newsNews


Daň z príjmov zo závislej činnosti

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z príjmov zo závislej činnosti
Termín: 17.2.2009
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Piršelová

Program:

Zmeny v roku 2008 s vplyvom na danú oblasť (na kontrolné účely), napr.:

 • novely ZDP a ďalších predpisov,
 • vplyv nového zákona o minimálnej mzde, výška životného minima na uplatnenie daňového
 • bonusu (mesačného a ročného),
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007 a daň zamestnancov, atď.

  Povinnosti zamestnávateľa začiatkom roku 2009, najmä:
 • potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2008,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2008 (komu,
 • zmeny /lekári, sestry/, špecifiká /dôchodcovia, študenti/, nezdaniteľné sumy a ich krátenie, daňový bonus, nedoplatky a preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, výpočet dane, prepočet na euro, vysporiadanie),
 • prechod na euro (právne predpisy, prepočet dôležitých údajov z Sk).

  Zmeny v roku 2009:
 • zvýšenie nezdaniteľných súm, minimálnej mzdy, atď.,
 • aktuálne čísla v eurách a spôsoby zaokrúhľovania,
 • spôsoby zdaňovania príjmov za závislej činnosti od januára 2009,
 • nové tlačivá,
 • novely ZDP (zákon č. 465/2008 Z.z. a zákon č. 563/2008 Z.z.) a ďalších nadväzujúcich predpisov,
 • zmeny od 1. marca 2009 (zvýšenie nezdaniteľnej sumy).
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK