all newsNews


Daň z príjmov. Výklad vybraných ustanovení Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely (zákon 60/2009 Z.z.), účinnej od 1. marca 2009

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z príjmov. Výklad vybraných ustanovení Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely (zákon 60/2009 Z.z.), účinnej od 1. marca 2009
Termín: 10.6.2009
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

Program:

Novela zákona o dani z príjmov od 1.3.2009

 • Zmeny v uplatnovaní:
  výdavkov na spotrebované pohonné látky, zrušenie povinnosti viest knihu jázd,
  danovo uznaných rezerv, napr. bonusy, skontá, rabaty, opravných položiek k pohladávkam,
  kurzových rozdielov nezahrnovaných do základu dane,
  príjmov oslobodených od dane, dane vyberanej zrážkou (§ 43),
  úprava základu dane o nezaplatené záväzky, úprava základu dane pri predaji a odpise pohladávky.
 • Zavedenie danovej evidencie pre fyzické osoby s obratom do 170 tis. eur
 • Zvýšenie hranice pre zaradenie do odpisovaného majetku - HM a NHM, vysporiadanie rozdielov v roku 2009
 • Zavedenie komponentného odpisovania
 • Zmeny v zaradení hmotného majetku do odpisových skupín - nová príloha c. 1 pre zaradenie majetku
 • Odpisovanie hmotného majetku pocas skúšobnej prevádzky
 • Odpisovanie majetku obstaraného z dotácií
 • Odpisovanie vyvolaných investícií, vyradenie majetku, likvidácia
 • Informácia o pripravovaných zmenách Zákona o dani z príjmov
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK