all newsNews


Daň z príjmov od 1.3.2009 so zameraním na daňové odpisy; prevodový mostík a zaradenie majetku do nových odpisových skupín + NOVELA ZÁKONA 595/2003 Z.z.

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z príjmov od 1.3.2009 so zameraním na daňové odpisy; prevodový mostík a zaradenie majetku do nových odpisových skupín + NOVELA ZÁKONA 595/2003 Z.z., schválená NR SR 22.10.2009 s účinnosťou OD 1.1.2010 a OD 1.1.2011
Termín: 4.11.2009
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Zákon o dani z príjmov účinný od 1.3.2009 so zameraním na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov platné v roku 2009 - výdavky na spotrebované pohonné látky, zrušenie povinnosti viesť knihu jázd, daňové rezervy, úprava rezervy na bonusy, skontá, rabaty, opravné položky k pohľadávkam
 • Zmeny pri úprave základu dane vyplývajúcich z chýb v účtovníctve, úprava pri nezahrňovaní kurzových rozdielov do základu dane, úprava o nezaplatené záväzky
 • Prevod majetku do nových kódov klasifikácie produktov
 • Nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA)
 • Zmeny v odpisovaní hmotného a nehmotného majetku
 • Zvýšenie hranice pre zaradenie do odpisovaného majetku
 • Zavedenie komponentného odpisovania
 • Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín podľa novej prílohy č. 1 pre zaradenie majetku
 • Odpisovanie hmotného majetku počas skúšobnej prevádzky
 • Odpisovanie majetku obstaraného z dotácií
 • Odpisovanie vyvolaných investícií, vyradenie majetku, likvidácia
 • Lízing majetku, problematika prerušenia, predčasného ukončenia, postúpenia
 • PREHĽAD ZMIEN V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV, ÚČINNÝCH OD 1.1.2010 A OD 1.1.2011, PRIJATÝCH NOVELOU ZÁKONA, KTORÁ BOLA SCHVÁLENÁ NR SR 22.10.2009
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK