all newsNews


Daň z pridanej hodnoty

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z pridanej hodnoty
Termín: 13.1.2010
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Kožíková

Program:

Veľká novela Zákona o dani z pridanej hodnoty, schválená NR SR 22.10.2009 s účinnosťou od 1.1.2010

 • Povinnosť registrácie príjemcu služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu
 • Miesto dodania služby
 • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, opakované alebo čiastkové dodanie
 • Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby
 • Odpočítanie dane na spotrebované pohonné látky
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte
 • Vrátenie dane osobe z tretieho štátu
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane
 • Faktúry poslané alebo sprístupnené elektronicky
 • Súhrnný výkaz - dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte

Ročné zúčtovanie dane podľa § 50 a § 54
Najčastejšie sa opakujúce problémy pri uplatňovaní Zákona o dani z pridanej hodnoty v praxi
Diskusia

Harmonogram:


08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK