all newsNews


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2009

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2009
Termín: 4.2.2010
Prednášajúci:

Ing. Daniela Klučková, Ministerstvo financií SR

Program:
  • Výsledok hospodárenia pred zdanením
  • Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (finančný prenájom, kurzové rozdiely, pohľadávky, opravné položky, rezervy, odpisy hmotného majetku, ...)
  • Položky znižujúce výsledok hospodárenia (príjmy oslobodené od dane, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ...)
  • Položky odpočítateľné od základu dane (daňová strata)
  • Úľavy na dani
  • Výsledná daň z príjmov PO
  • Určenie výšky preddavkov na daň
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK