all newsNews


Daň z pridanej hodnoty

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z pridanej hodnoty
Termín: 3.6.2010
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Kožíková

Program:

Zmeny v Zákone o DPH od 1. mája 2010

 • Nová príloha k Zákonu o DPH - predaj so 6 % sadzbou dane

Zmeny v Zákone o DPH od 1. januára 2010

 • Určenie miesta dodania služby
 • Registrácia prijímateľov a dodávateľov služby, ktorí nie sú platiteľmi DPH
 • Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničných dodávkach služieb
 • Vznik daňovej povinnosti pri opakovanom a čiastkovom plnení
 • Podávanie súhrnných výkazov o dodávkach tovarov a služieb
 • Refundácia dane
 • Odpočítanie dane pri kúpe osobného automobilu
 • Faktúry poslané alebo sprístupnené elektronicky

Výklad vybraných ustanovení Zákona o DPH

 • Predmet dane, zdaniteľná osoba, registračná povinnosť
 • Zdaniteľné obchody, daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oprava základu dane
 • Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane

Najčastejšie sa opakujúce problémy pri uplatňovaní zákona o DPH
Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK