all newsNews


Účtovníctvo neziskových organizácií

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovníctvo neziskových organizácií
Termín: 10.9.2010
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Koraušová, audítorka, daňová poradkyňa, súdna znalkyňa, uznávaná lektorka, viac ako 17 rokov úspešne riadi účtovnú a audítorskú spoločnosť

Program:
  • Charakteristika a typológia neziskových organizácií
  • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava
  • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a v podvojnom účtovníctve
  • Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, výpočet daňových povinností
  • Prezentácia účtovnej závierky
  • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK