all newsNews


Slovensko-české a česko-slovenské účtovníctvo - diskusia, výklad, rady a tipy nielen z praxe

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Slovensko-české a česko-slovenské účtovníctvo - diskusia, výklad, rady a tipy nielen z praxe
Termín: 27.10.2010
Prednášajúci:
 • Mgr. Monika Szabová, člen Slovenskej komory daňových poradcov, Slovenská republika
 • Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyňa a audítorka, Česká republika
Program:
 • Finančný leasing u nájomcuTechnické zhodnotenie prenajatého majetku /účtovanie a daňové dopady/
 • Súčasti obstarávacej ceny majetku
 • Výskum a vývoj
 • Dlhodobé pohľadávky a záväzky, súčasná hodnota a opravné položky
 • Krátkodobé rezervy
 • Základné imanie a rozdelenie zisku
 • Vklady majetku do základného imania spoločnosti
 • Zmena reálnej hodnoty majetku
 • Zdaňovanie licenčných poplatkov a dividend
 • Odpočet daňovej straty
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK