all newsNews


Slovensko-česká a česko-slovenská daň z pridanej hodnoty - diskusia, výklad, rady a tipy nielen z praxe

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Slovensko-česká a česko-slovenská daň z pridanej hodnoty - diskusia, výklad, rady a tipy nielen z praxe
Termín: 29.10.2010
Prednášajúci:
  • Ing. Milan Kúdela, daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov, partner Kancelárie daňového poradenstva, Slovenská republika
  • JUDr. Svatopluk Galočík, odborník na colné poradenstvo a problematiku intrakomunitárneho plnenia, Česká republika
Program:
  • Finančný leasing u nájomcu
  • Technické zhodnotenie prenajatého majetku / účtovanie a daňové dopady /
  • Zmena účelu využitia investičného majetku
  • Konsignačný sklad z pohľadu DPH
  • Doplnenie náležitostí faktúry
  • Oprava sadzby dane a jej odpočítanie a uplatnenie
  • Miesto dodania služieb pri stavebnej činnosti
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK