all newsNews


Cyklus seminárov: IFRS - vybrané štandardy

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Cyklus seminárov: IFRS - vybrané štandardy
Termín: 5.11.2010, 12.11.2010, 19.11.2010
Prednášajúci:

Ing. Viera Hauerová, školiteľ Slovenskej komory audítorov, špecialista v reportovaní a transformácii Slovenských účtovných výkazov na výkazy podľa Medzinárodných účtovných štandardov IFRS

Program:

5.11.2010

 • Základné požiadavky na účtovnú závierku podľa IFRS
 • Koncepčný rámec IFRS
 • Oceňovanie podľa IFRS
 • IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky
 • IFRS 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie
 • IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
 • IAS 2 Zásoby
 • IAS 11 Zákazková výroba
 • IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci


12.11.2010

 • IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • IAS 17 Lízingy
 • IAS 36 Zníženie hodnoty majetku
 • IAS 38 Nehmotný majetok
 • IAS 40 Investície do nehnuteľností
 • IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti


19.11.2010

 • IAS 10 Udalosti po vykazovanom období
 • IAS 12 Dane z príjmov
 • IAS 18 Výnosy
 • IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien
 • IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky
 • IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
 • IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK