all newsNews


Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2011

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2011
Termín: 28.1.2011
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Jablonková, vedúca oddelenia dane z pridanej hodnoty, odbor nepriamych daní, Ministerstvo financií SR

Program:
  • zmena pri určení dňa dodania a vzniku daňovej povinnosti pri opakovaných a čiastkových plneniach
  • posudzovanie postupu platiteľov dane pri určení dňa dodania a vzniku daňovej povinnosti pri opakovaných a čiastkových plneniach v roku 2010 zo strany daňových úradov
  • zmena miesta dodania pri kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách (služby na výstavách a veľtrhoch) vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb
  • rozšírenie uplatňovania osobitného pravidla pre určenie miesta dodania plynu a elektriny aj na teplo a chlad
  • dôkazy pri dovoze tovaru z tretích štátov, ktorý je ďalej dodaný alebo premiestnený do iného členského štátu EÚ
  • nové pravidlá odpočítania dane pri nehnuteľnom majetku využívanom aj na iný účel ako na podnikanie
  • poskytnutie služby, dodanie tovaru a dovoz tovaru Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou
  • najčastejšie sa opakujúce problémy pri uplatňovaní zákona o DPH (cezhraničné služby, miesto dodania)
  • vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
  • diskusia
Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK