all newsNews


Daň z príjmov právnických osôb

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z príjmov právnických osôb
Termín: 3.2.2011
Prednášajúci:

Ing. Radoslav Uharka, vedúci oddelenia metodiky daní a služieb, Daňové riaditeľstvo SR

Program:

Daň z príjmov PO za rok 2010 - na príklade vyplnenia daňového priznania a informácia o najdôležitejších zmenách pre rok 2011:

 • možnosti zmeny lehoty na podanie daňového priznania za rok 2010,
 • zvyšovanie základu dane o nezaplatené záväzky,
 • chyby v zdanení za minulé roky bez povinnosti podania dodatočného priznania,
 • daňovo uznané rezervy a opravné položky,
 • daňový odpis pohľadávky a daňový náklad v prípade postúpenia pohľadávky,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky, výdavky na reklamné predmety,
 • vstupné ceny hmotného a nehmotného majetku, zriaďovacie náklady, technické zhodnotenie, odpisy, komponentné odpisovanie, predčasné užívanie stavieb a ich odpisy, prerušenie odpisov, zaokrúhľovanie podľa zákona,
 • náklady podnikateľa na výchovu a vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl a žiakov učilíšť, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu /účinné prvýkrát v školskom roku 2009/2010 - od 1.9.2009/,
 • daňový bonus, preddavky PO pri zohľadnení daňových úľav, umorovanie strát od r. 2010,
 • poukazovanie 2% alebo 1,5 % prijímateľom, nové povinnosti prijímateľov,
 • základné informácie k novele účinnej od 1.1.2011
 • diskusia
Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK