all newsNews


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010
Termín: 11.2.2011
Prednášajúci:

RNDr. Jana Motyčková

Program:

1. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010

  • Vymedzenie okruhu osôb povinných vykonať RZZP.
  • Povinnosti poistencov a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní ZP za rok 2010, termíny.
  • Typy tlačív a výber tlačiva pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010.
  • Riešenie príkladov na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (zamestnanci, SZČO, samoplatitelia, súbehy).
  • Dopad ročného zúčtovania ZP za rok 2010 na daň z príjmov.
  • Riešenie problémov a otázok účastníkov, diskusia

2. Informácia o zmene zákona o zdravotnom poistení v súvislosti s jeho dopadom na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011.

3. Diskusia.

Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK