all newsNews


Novela zákona o DPH od 1.1.2011 + vybrané ustanovenia zákona o DPH

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o DPH od 1.1.2011 + vybrané ustanovenia zákona o DPH
Termín: 18.2.2011
Prednášajúci:

Ing. Milan Kúdela, daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov, partner Kancelárie daňového poradenstva

Program:

Novela zákona o DPH od 1.1.2011

 • zmena pri odpočítaní DPH pri nadobudnutí majetku,
 • zmena určenia dňa daňovej povinnosti pri službách,
 • zmena určenia miesta dodania pri kultúrnych službách,
 • zmena pri samozdanení služieb spojených s nehnuteľnosťou.

Vybrané ustanovenia zákona o DPH

 • vyslanie zamestnancov a DPH,
 • DPH a osobný automobil využívaný na súkromné účely,
 • faktúry v cudzom jazyku a ich náležitosti,
 • reťazové obchody uskutočnené v inom členskom štáte,
 • chýbajúce JCD pri vývoze tovarov podľa zákona o DPH,
 • dodanie služby bez protihodnoty,
 • odpočítanie DPH pri pracovných cestách,
 • DPH pri predaji obchodných podielov,
 • fakturácia služieb od 01.01. 2010,
 • refakturácia a deň daňovej povinnosti pre účely DPH,
 • náležitosti tovarového dobropisu,
 • podpora predaja z pohľadu DPH,
 • pridelenie zamestnancov z pohľadu DPH,
 • dodanie služieb a tovarov súvisiacich s dodaní nehnuteľnosti,
 • výhrada vlastníctva k tovaru podmienená zaplatením,
 • prevádzkareň z pohľadu DPH.

Diskusia.

Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK