all newsNews


Špeciálny seminár pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Špeciálny seminár pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav
Termín: 30.3.2011
Prednášajúci:
 • Ing. Peter Čulen, OKTE, a.s.
 • Ing. Stanislav Dudášik, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Mgr. Libor Láznička, MBA, sféra, a.s.;
 • Ing. Martin Liška, sféra, a.s.
Program:
 • Legislatívny rámec z pohľadu prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
 • Prehľad súčasnej platnej legislatívy na Slovensku, ktorá sa dotýka prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy. Znalosť príslušnej legislatívy a oblastí, ktorých sa jednotlivé právne dokumenty dotýkajú, je nevyhnutným predpokladom plnenia povinností prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy voči ostatným subjektom na trhu s elektrinou.
 • Práva a povinnosti prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
 • V poslednom období boli schválené novely, ktoré prichádzajú do platnosti od 1.1.2011 a zásadne menia, upravujú a dopĺňajú povinnosti pre miestne distribučné sústavy.
 • Tieto povinnosti sa týkajú najmä komunikácie prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy s ostanými subjektmi na trhu, poskytovania údajov a povinností pri zmene dodávateľa elektriny.
 • Nahlasovanie nameraných údajov OKTE, a.s.
 • Liberalizácia trhu s elektrinou umožňuje odberateľom slobodnú voľbu dodávateľa elektriny. Zmena dodávateľa v miestnej distribučnej sústave automaticky ukladá jej prevádzkovateľovi povinnosť nahlasovať údaje pre potreby zúčtovania odchýlok.
 • Nahlasovanie údajov SEPS, a.s.
 • Jednou z povinností miestnych distribučných sústav je aj každodenné zasielanie súhrnných údajov o množstvách spotrebovanej a distribuovanej elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.
 • Operátor meraní
 • Aktuálna legislatíva upravuje aj budúce pôsobenie organizátora krátkodobého trhu v oblastiach centrálnej správy a zberu nameraných údajov, ktoré zásadným spôsobom zmení súčasný decentralizovaný model.
 • Informačné systémy pre podporu procesov na trhu s elektrinou Ukážky využitia informačných technológií v energetike, ktoré zabezpečujú procesy požadované aktuálnym legislatívnym prostredím.
Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK