all newsNews


Vybrané problémy zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Vybrané problémy zákona o dani z príjmov
Termín: 15.6.2011
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

Program:
  • Prehľad zmien v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb od 1.1.2010
  • Zrážková daň, zmeny po 1.1.2011, ich premietnutie v daňovom priznaní
  • Nárok na odpočítanie DPH vo vzťahu k zahraničiu a premietnutie do základu dane
  • Zdaňovanie príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
  • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, postúpenie a odpis pohľadávok
  • Odpis záväzkov, vplyv na základ dane z príjmov
  • Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku, komponentné odpisovanie
  • Technické zhodnotenie a oprava a údržba majetku
  • Finančný prenájom
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK