all newsNews


Spotrebná daň z elektriny

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny
Termín: 28.6.2011
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Colného riaditeľstva SR

Program:
 • Úvod do problematiky

Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane z elektriny SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov, Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k niektorým ustanoveniam zákona č. 609/2007 Z. z.). Predmet úpravy, vysvetlenie základných pojmov.

 • Spotrebná daň z elektriny

Predmet dane, základ dane, sadzba dane, daňový dlžník, vznik daňovej povinnosti, registrácia daňového dlžníka, daňové priznanie.

 • Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ elektriny, vrátenie dane
 • Skúsenosti a praktické poznatky z uplatňovania spotrebnej dane z elektriny. Vývoj legislatívy v oblasti SPD, aktuálny stav.
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
 • 12:30 - 13:00 diskusia
 • 13:00 obed
Poplatok s DPH: 48.00 €
Poplatok bez DPH: 40.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

Doprastav, Košická 52, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK