all newsNews


Novela Zákonníka práce od 1.9.2011

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela Zákonníka práce od 1.9.2011
Termín: 18.8.2011
Prednášajúci:

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,  vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium a habilitačné konanie vo vednom odbore pracovné právo absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, kde pôsobí od roku 2001, v súčasnosti vo funkcii docenta pre študijný odbor pracovné právo na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Súčasne pôsobí ako advokátka v PRK Partners s.r.o. v Bratislave, kde nastúpila v roku 2006 ako advokátska koncipientka. Vo svojej vedeckej a odbornej činosti sa venuje oblasti pracovného práva, v tejto oblasti aj publikuje, prednáša a zúčastňuje sa rôznych odborných seminárov a konferencií.

Program:

Zmeny v Zákonníku práce po prijatí novely so zameraním na podstatné zmeny v oblasti:

 • vzniku pracovného pomeru (odstúpenie od pracovnej zmluvy, skúšobná doba);
 • možností uzatvárania pracovného pomeru na určitú dobu;
 • skončenia pracovného pomeru (najmä výpovede zamestnávateľa);
 • poskytovania odstupného a odchodného;
 • konkurenčnej činnosti zamestnanca;
 • pracovného času a dovolenky;
 • prekážok v práci;
 • kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov;
 • diskusia.
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK