all newsNews


Daňový poriadok 2012

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňový poriadok 2012 (nový zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní)
Termín: 23.9.2011
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Pastierik, audítor a daňový poradca

Program:

Nový daňový poriadok nahrádza doterajší zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov. Mnohé pravidlá zostávajú zachované a mnohé sa menia. Školenie prináša prehľad najvýznamnejších zmien ako aj skúsenosti z aplikácie pravidiel, ktoré zostávajú zachované. Súčasťou školenia je aj písomný materiál (rešerš novely). Školenie je určené najmä účtovníkom a ekonomickým manažérom v obchodných spoločnostiach, štátnych podnikoch, družstvách. Daňový poriadok sa dotýka všetkých daňovníkov (fyzické osoby, právnické osoby).

Obsah seminára:

 • Definície pojmov (§ 2) - správa daní, daň, daňové konanie, správca dane, daňový subjekt, iná osoba.
 • Základné zásady daňového konania (§ 3).
 • Zastupovanie v daňovom konaní (§ 9), daňové tajomstvo (§ 11).
 • Elektronická podateľňa, povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami, osobná internetová zóna (§ 14, § 32, § 33).
 • Dokazovanie v daňovom konaní, druhy použiteľných dôkazov, dôkazná núdza (§ 24).
 • Daňová kontrola, práva a povinnosti pri daňovej kontrole, protokol (§ 44).
 • Vyrubovacie konanie (§ 68), rozhodnutie a jeho náležitosti (§ 63).
 • Opravné prostriedky v daňovom konaní - odvolanie, námietka, obnova konania, preskúmanie (§ 71 -78).
 • Lehoty na premlčanie dane (§ 69) a premlčanie nedoplatku dane (§ 85).
 • Nútený výkon rozhodnutia - daňová exekúcia (§ 88). Procesné kroky pri exekúcii a 8 foriem exekúcie.
 • Diskusia, skúsenosti z daňovej judikatúry.
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK