all newsNews


Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok
Termín: 27.9.2011
Prednášajúci:

Ing. Peter Čulen - OKTE, a.s.
Mgr. Libor Láznička, MBA - sféra, a.s.
Bc. Anton Weissensteiner - sféra, a.s.
Ing. Milan Mrocek - sféra, a.s.

Program:

Úvod
Spoločnosť OKTE uskutočňuje zmeny v rámci procesov denného trhu a zúčtovania odchýlok. Prvou témou semináru je zavedenie záporných cien na organizovanom dennom trhu, ktoré umožní efektívnejšie riešiť situáciu s prebytočnou elektrinou na trhu. Povolenie nákupu a predaja elektriny za záporné ceny si však vyžaduje prierezové zmeny v rámci väčšiny procesov na dennom trhu. Druhou témou je zavedenie druhej aukcie v prípade, že na sa na dennom trhu vygeneruje cena, ktorá sa vymyká stanoveným limitom. Poslednou témou sú zmeny v pravidlách pre fungovanie trhu s elektrinou, ktoré ustanovujú návrat zo štvrťhodinovej na hodinovú zúčtovaciu periódu pri zúčtovaní odchýlok.

Zavedenie záporných cien na organizovanom dennom trhu
Vysvetlenie dôvodov zavedenia záporných cien na organizovanom dennom trhu. Informovanie o zmenách pri zadávaní objednávok, o dopadoch na algoritmus zosúhlasenia objednávok, o zmenách v zúčtovaní denného trhu, o zmenách vo fakturácii, o zmenách pri konfirmáciách, o zmenách vo finančnom zabezpečení, o zmenách vo finančných tokoch, o zmenách v zobrazovaní výsledkov a zmenách v dátových rozhraniach.

Zavedenie druhej aukcie na organizovanom dennom trhu
Vysvetlenie zapojenia nového procesu druhej aukcie do existujúcich procesov denného trhu.

Hodinové zúčtovanie odchýlok a nový model zúčtovania
Prehľad navrhovaných zmien v procesoch zúčtovania odchýlok, ktoré vyplývajú zo zmeny zúčtovacej periódy zo štvrťhodinovej na hodinovú a prezentácia nového modelu zúčtovania odchýlok.

Diskusia

Harmonogram:
  • 09:00 - 09:30 registrácia, občerstvenie
  • 09:30 - 10:00 úvod
  • 10:00 - 10:30 zavedenie záporných cien na organizovanom dennom trhu
  • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
  • 10:50 - 11:15 zavedenie druhej aukcie na organizovanom dennom trhu
  • 11:15 - 11:40 hodinové zúčtovanie odchýlok  a nový modelu zúčtovania odchýlok
  • 11:40 - 12:00 diskusia
  • 12:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed a občerstvenie.

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na zabezpečenom parkovisku na Kohútovej ulici (z druhej strany budovy Doprastavu). Poplatok za parkovanie na celý deň je 3,18 € s DPH (2,65 € bez DPH) a je potrebné si vopred rezervovať. 
V prípade, že máte záujem o rezerváciu parkovacieho miesta (cena 3,18 eur s DPH), napíšte Vašu požiadavku do poznámky prihlášky.
Účastnícky poplatok s parkovaním je 69,18 € s DPH (57,65 € bez DPH).

Miesto konania:

Doprastav, Košická 52, Bratislava

Poznámka:

Uzávierka prihlášok 23.9.2011 12:00.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK