all newsNews


Medzinárodné zdaňovanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Medzinárodné zdaňovanie
Termín: 4.10.2011
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, odbor metodiky daní, oddelenie metodiky priamych daní, Daňové riaditeľstvo SR

Program:
  • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - základný nástroj úpravy medzinárodných daňových vzťahov - medzinárodné dvojité zdanenie, opatrenia k odstráneniu medzinárodného dvojitého zdanenia, dvojstranné medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, štandardizácia v oblasti medzinárodných daňových vzťahov, popis typickej dvojstrannej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, komentár k modelovým zmluvám a jeho právna záväznosť, výklad medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vzťah medzi medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia a domácimi daňovými predpismi
  • Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne - definícia pojmu stála prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov a Modelovej daňovej zmluvy o príjmoch a o kapitály (v kontexte aktualizácie v roku 2005, 2008, 2010), vymedzene definície vzniku tzv. "klasickej", "stavebnej", "agentskej" stálej prevádzkarne, stála prevádzkareň vs. organizačná zložka, prezentácia vzorových príkladov
  • Nový článok 7 Modelovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého zdanenia v kontexte prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni - predstavenie nového prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, implementácia nového prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, nový článok 7 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku, posúdenie činností a podmienok hypoteticky oddeleného a samostatného podniku (prvý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), stanovenie zisku hypoteticky oddeleného a samostatného podniku na základe porovnateľnej analýzy (druhý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), aplikácia princípov nového prístupu prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni aj na banky, prezentácia vzorového príkladu
Harmonogram:
  • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
  • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
  • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
  • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 49.99 €
Poplatok bez DPH: 41.66 €
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK