all newsNews


Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
Termín: 29.11.2011
Prednášajúci:

Ing. Zuzana Kvasničková, PhD., pracuje na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, medzinárodné daňové plánovanie, na kontrolu dane vyberanej zrážkou a dane z príjmov zo závislej činnosti predovšetkým v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Okrem uvedených aktivít sa pravidelne zúčastňuje pracovných stretnutí a seminárov organizovaných OECD a IOTA týkajúcich sa transferového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností.

Program:
 • Základné princípy a pravidlá transferového oceňovania (legislatíva v oblasti transferového oceňovania, princíp nezávislého vzťahu, princíp porovnateľnosti, analýza funkcií a rizík, aplikácia metód transferového oceňovania, korešpondujúce úpravy a odsúhlasenie metódy transferového oceňovania)
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu a jej význam, dôvod zavedenia a legislatívna úprava
 • Kto má povinnosť viesť dokumentáciu a kedy sa dokumentácia správcovi dane predkladá
 • Obsah základnej a zjednodušenej dokumentácie
 • Obsah dokumentácie podľa jednotlivých typov obchodných a finančných transakcií (vnútroskupinové služby, dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, zásoby, finančné transakcie)
 • Obsah dokumentácie pri žiadosti daňovníka o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania a pri žiadosti o korešpondujúcu úpravu
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 85.00 €
Poplatok bez DPH: 70.83 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK