all newsNews


Účtovníctvo neziskových organizácií

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovníctvo neziskových organizácií
Termín: 2.12.2011
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Koraušová, audítorka, daňová poradkyňa, súdna znalkyňa, uznávaná lektorka, viac ako 18 rokov úspešne riadi účtovnú a audítorskú spoločnosť

Program:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie o vedení účtovníctva a zostavení účtovnej závierky, daňových povinnostiach a výkazníctve v neziskovej organizácii.
Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť; zástupcov neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií, politických strán a hnutí, spoločenstiev vlastníkov bytov, cirkvi a náboženstiev, záujmových združení právnických osôb, verejných vysokých škôl, pozemkových spoločenstiev; všetkých účtovníkov a daňových poradcov.

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava
 • Postupy účtovníctva
 • Účtovné triedy
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
 • Výpočet daňových povinností
 • Prezentácia účtovnej závierky
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 65.00 €
Poplatok bez DPH: 54.17 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK