all newsNews


Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou
Termín: 6.12.2011
Prednášajúci:

Ing. Pavel Šramko, OKTE, a.s.
Mgr. Hanuš Beran, Taures, a.s.
Mgr. Barbora Šmatová, Taures, a.s.

Program:
 • Nový model správy a zberu nameraných údajov
  Spoločnosť OKTE, a.s., v súčasnosti zabezpečuje organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou a zúčtovanie odchýlok. Zákon o energetike však tejto spoločnosti ukladá povinnosť rozšíriť svoje pôsobenie aj v oblasti správy a zberu nameraných dát a centrálneho klíringu a fakturácie. V súčasnosti sú tieto procesy zabezpečované decentralizovaným spôsobom prostredníctvom prevádzkovateľov distribučných sústav. Účastníci trhu tak musia získavať informácie o nameraných údajoch s využitím rôznorodých dátových tokov od viacerých poskytovateľov údajov. Podobný prístup sa uplatňuje aj pri ďalších procesoch na trhu s elektrinou ako je napríklad zmena dodávateľa. Cieľom centralizácie je túto komunikáciu predovšetkým zjednotiť a zjednodušiť.
  Seminár Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou priblíži aktivity a zámery OKTE pri implementácii týchto nových kompetencií na trhu s elektrinou. Detailnejšie bude prezentovaný nový model centrálnej správy a zberu nameraných údajov a jeho porovnanie so súčasným modelom na Slovensku. Zhodnotené budú aj očakávané zmeny na úrovni legislatívy, procesov, dátových a informačných tokov, práv a povinností účastníkov trhu.
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 09:00 - 09:30 registrácia, občerstvenie
 • 09:30 - 09:40 úvod
 • 09:40 - 10:20 východiská, princípy a možné prístupy
 • 10:20 - 10:40 prestávka, občerstvenie
 • 10:40 - 11:20 zvolený model, zdôvodnenie, dátové toky, legislatívne zmeny
 • 11:20 - 12:00 diskusia
 • 12:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

Doprastav, Košická 52, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na zabezpečenom parkovisku na Kohútovej ulici (z druhej strany budovy Doprastavu). Poplatok za parkovanie na celý deň je 3,18 € s DPH (2,65 € bez DPH) a je potrebné si vopred rezervovať. Požiadavku na rezervovanie parkovacieho miesta napíšte do poznámky.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK