all newsNews


Aktuálne otázky uplatňovania dane z pridanej hodnoty

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Aktuálne otázky uplatňovania dane z pridanej hodnoty
Termín: 8.12.2011
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Nadobudnutie účinnosti nariadenia Rady EÚ č. 282/2011, ktorým sa vykonáva smernica o spoločnom systéme DPH
  - priama platnosť predpisu v SR
  - dôkazy o postavení príjemcu služby ako zdaniteľnej osoby
  - miesto dodania služieb
  - krátkodobý nájom dopravných prostriedkov
  - zúčastnenie/nezúčastnenie prevádzkarne zahraničnej osoby na dodávke tovarov a služieb v tuzemsku
 • Stavebné práce a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou v tuzemsku zahraničnou zdaniteľnou osobou a v zahraničí tuzemskou zdaniteľnou osobou
 • Kúpa a predaj motorových vozidiel z/do iného členského štátu EÚ, rôzne daňové režimy, uplatnenie osobitnej úpravy (zdaňovanie prirážky)
 • Najčastejšie sa opakujúce problémy pri uplatňovaní zákona o DPH
  - nadmerné odpočty
  - sadzby dane a oprava základu dane
  - miesto dodania služieb
  - deň dodania a vznik daňovej povinnosti pri opakovaných a čiastkových plneniach
 • Opatrenia na boj proti podvodom na DPH (zábezpeka na daň, ručenie za daň nezaplatenú dodávateľom)
 • Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2012 - zmeny týkajúce sa nového daňového poriadku
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK