all newsNews


Správne uplatňovanie zákona o DPH vo vybraných oblastiach

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Správne uplatňovanie zákona o DPH vo vybraných oblastiach
Termín: 13.1.2012
Prednášajúci:

Ing. Katarína Sližiková, Daňové riaditeľstvo SR

Program:

1. Zmeny v zákone o DPH vyplývajúce z poslednej novely - zákona č. 331/2011 Z. z. 

 Ustanovenia nadobúdajúce účinnosť od 1.1.2012

 Ustanovenia nadobúdajúce účinnosť od 1.1.2013

2. Reťazové obchody s tovarom - medzištátne

 Zadefinovanie reťazového obchodu

 Správne určenie miesta dodania jednotlivých obchodov

 Príklady reťazových obchodov

3. Trojstranné obchody

 Podmienky trojstranného obchodu

 Povinnosti osôb pri trojstrannom obchode

     - daňové  priznania a súhrnné výkazy

     - vystavovanie faktúr a vedenie záznamov

4. Dodanie tovarov v rámci Európskej únie

Vymedzenie intra-komunitárnych obchodov

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ

   - podmienky oslobodenia dodania

   - správne určenie dňa dodania

Kúpa tovaru v inom členskom štáte EÚ

   - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ - kedy je a kedy nie je  predmetom dane

   - miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ

   - vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň

5. Uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 Vecné a časové podmienky odpočítania dane

 Pomerné odpočítanie dane (koeficient)

 Odpočítanie len v rozsahu použitia na účely podnikania (pomer)

 Oprava odpočítanej dane

6. Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

Úprava z dôvodu zmeny charakteru činnosti platiteľa dane v roku 2011

Úprava z dôvodu zmeny rozsahu použitia na podnikateľské a nepodnikateľské účely v priebehu roku 2011

Realizovanie úpravy dane v poslednom zdaňovacom období roku 2011

7. Diskusia

Súčasťou každého bloku je riešenie praktických príkladov.

Harmonogram:
  • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
  • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
  • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
  • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK