all newsNews


Aktuálne otázky uplatňovania dane z pridanej hodnoty

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Aktuálne otázky uplatňovania dane z pridanej hodnoty
Termín: 27.1.2012
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Novela zákona o DPH od 01.01.2012 - zákon č. 331/2011 Z. z.
 • Nový vzor daňového priznania pre zdaňovacie obdobia roku 2012
 • Problémové oblasti uplatňovania dane z pridanej hodnoty
 • Predmet dane a miesto dodania - pri dodaní tovaru, pri dodaní služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru z tretích štátov
 • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a pri dodaní služby, pri opakovaných a čiastkových dodávkach, pri obstaraní tovaru a služby
 • Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 • Reťazové obchody, trojstranný obchod
 • Odpočítanie dane a úprava odpočítanej dane pri nehnuteľnom majetku
 • Osoba povinná platiť daň
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK