all newsNews


Správne uplatňovanie zákona o DPH vo vybraných oblastiach

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Správne uplatňovanie zákona o DPH vo vybraných oblastiach
Termín: 29.2.2012
Prednášajúci:

Ing. Katarína Sližiková, Finančné riaditeľstvo SR

Program:

Zmeny v zákone o DPH vyplývajúce z posledných noviel

 • Novela účinná od 1.12.2011
 • Ustanovenia nadobúdajúce účinnosť od 1.1.2012 a 1.1.2013
 • Nové tlačivo daňového priznania - od 1.1.2012

Reťazové obchody s tovarom - medzištátne

 • Zadefinovanie reťazového obchodu
 • Správne určenie miesta dodania jednotlivých obchodov
 • Príklady reťazových obchodov

Trojstranné obchody

 • Podmienky trojstranného obchodu
 • Povinnosti osôb pri trojstrannom obchode (daňové priznania a súhrnné výkazy, vystavovanie faktúr a vedenie záznamov)

Dodanie tovarov v rámci Európskej únie

 • Vymedzenie intra-komunitárnych obchodov
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ (podmienky oslobodenia dodania, správne určenie dňa dodania)
 • Kúpa tovaru v inom členskom štáte EÚ (nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ - kedy je a kedy nie je predmetom dane, miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ, vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň)

Uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • Vecné a časové podmienky odpočítania dane.
 • Pomerné odpočítanie dane (koeficient).
 • Odpočítanie len v rozsahu použitia na účely podnikania (pomer).
 • Oprava odpočítanej dane.

Súčasťou každého bloku je riešenie praktických príkladov.

Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK