all newsNews


Spotrebná daň z minerálneho oleja

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z minerálneho oleja
Termín: 16.5.2012
Prednášajúci:

Mgr. Jaroslav Mojžiš, oddelenie výkonu daňového dozoru, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
 • Všeobecná charakteristika, právny rámec  spotrebnej  dane z minerálneho oleja
 • Základné pojmy, predmet dane, základ dane, sadzba dane, novelizácia ust. § 3, § 4, § 6 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v spojení so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Užívateľský podnik § 11 a vrátenie dane § 15 so zameraním na zmeny prijaté zákonom č. 546/2011 Z. z.
 • § 25a Obchodník s vybraným druhom minerálneho oleja - charakteristika, evidovanie, odňatie a zánik povolenia
 • § 25b Zavedenie nového inštitútu "Predajca pohonných   látok" - jeho charakteristika
 • Prechodné a spoločné ustanovenia v § 43, § 46h, § 46i - povinnosti daňových subjektov z hľadiska vo vzťahu k správcovi dane
 • Daňové  priznanie na  spotrebnú daň z  minerálneho  oleja a spôsob jeho vypĺňania v súlade s usmernením MF SR 
 • Diskusia

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnou úpravou zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ako aj informovať o všetkých zásadných zmenách a nových povinnostiach, ktoré vyplývajú pre dotknuté subjekty.
S účinnosťou od 1. januára 2012 bola prijatá novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja - zákon č. 546/2011 Z. z. Novelou sa rozširuje okruh subjektov o fyzické a právnické osoby, ktoré chcú obchodovať s vybraným minerálnym olejom a zároveň sa im ukladajú rôzne povinnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. ako napr. požiadať o vydanie povolenia na obchodovanie, oznamovacia povinnosť a iné. Zavádza sa nový inštitút "predajcu pohonných látok". Novelou sa ďalej niektoré sadzby spotrebnej dane zvyšujú alebo sa zavádzajú nové sadzby dane v závislosti na ich viskozite. Od 1. 9. 2012 bude účinné nové znenie ustanovenia § 22 - skladanie a dopĺňanie zábezpeky na daň.

Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
 • 10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
 • 12:30 - 13:00 diskusia
 • 13:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

Doprastav, Košická 52, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na zabezpečenom parkovisku na Kohútovej ulici (z druhej strany budovy Doprastavu). Poplatok za parkovanie na celý deň je 3,18 € s DPH (2,65 € bez DPH) a je potrebné si vopred rezervovať.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK