all newsNews


Spotrebná daň z elektriny

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny
Termín: 7.6.2012
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, zástupkyňa riaditeľa  odboru spotrebných daní a vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Finančného riaditeľstva SR

Program:

Úvod do problematiky

Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane z elektriny SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov).

Spotrebná daň z elektriny

Predmet dane, základ dane, sadzba dane, vznik daňovej povinnosti, platiteľ dane,  registrácia platiteľa dane, zrušenie registrácie platiteľa dane, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.

Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ elektriny, vrátenie dane

Registrácia oprávneného spotrebiteľa, zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa, zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.

Skúsenosti a praktické poznatky z uplatňovania spotrebnej dane z elektriny.

Vývoj legislatívy v oblasti spotrebných daní.

Diskusia

Harmonogram:
  • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
  • 09:00 - 10:30 prednáška
  • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
  • 10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
  • 12:30 - 13:00 diskusia
  • 13:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

Doprastav, Košická 52, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na zabezpečenom parkovisku na Kohútovej ulici (z druhej strany budovy Doprastavu). Poplatok za parkovanie na celý deň je 3,18 € s DPH (2,65 € bez DPH) a je potrebné si vopred rezervovať.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK