all newsNews


Zákon o dani z príjmov - vybrané problémy

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákon o dani z príjmov - vybrané problémy
Termín: 27.6.2012
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Prehľad zmien v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platných od 1.1.2012
 • Zmeny v odpisovaní hmotného majetku po 1.1.2012, uplatňovanie rovnomernej a zrýchlenej metódy odpisovania - príklady
 • Zmeny v uplatňovaní finančného prenájmu od 1.1.2012, doba trvania zmluvy, odpisovanie pri finančnom prenájme, predčasné ukončenie zmluvy o finančnom prenájme a úprava základu dane, príklady
 • Príjem z prenájmu a predaja majetku obcí v podmienkach roku 2011 a 2012
 • Ocenenie hmotného majetku, jeho osobitosti z účtovného a daňového hľadiska, zámenné zmluvy, dary a nepeňažné vklady
 • Vyradenie majetku z používania - zostatková cena pri vyradení uznaná za daňový výdavok, vyvolané a zmarené investície
 • Podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľností u fyzických osôb
 • Daň vyberaná zrážkou, premietnutie v daňovom priznaní
 • Zdaňovanie príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, postúpenie a odpis pohľadávok
 • Nárok na odpočítanie DPH vo vzťahu k zahraničiu a premietnutie do základu dane
 • Odpis záväzkov, vplyv na základ dane z príjmov
 • Daňová asignácia - 2%, povinnosť poskytnutia finančného daru
 • Daň z emisných kvót, daňové priznanie
 • Riešenie vybraných problémov
 • INFORMÁCIE O PRIPRAVOVANEJ NOVELE
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK